Zobowiazanie do jakosci uslug
Espańol
English
Deutsch
Français
Polski
Italiano

Serwis spňlki

Calkowity monitoring towarów od momentu zaladunku do momentu dostarczenia ich do celu przez GPS i telefon 24 godziny na dobe. Wysoki poziom uslug i dlugoterminowe umowy z naszymi klientami i wspólpracownikami.